Administratie

Wat is online boekhouden?

Online boekhouden is het bijhouden van de uitgaven, ontvangsten en vermogenspositie van een bedrijf via een online boekhoudprogramma. Boekhouden doet men onder andere om overzicht te krijgen in de financiële positie van het bedrijf, inzicht in de winsten en verliezen voor het bedrijf en voor de belastingdienst, afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid …