Koopakte

Wat is een koopakte?

Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de term koopakte. De koopakte is de koopovereenkomst tussen koper en verkoper van een huis.

In het koopcontract staan de afspraken die je als koper maakt met de verkoper. De koopakte is de basis voor de overdracht van het eigendom van de woning. Het is dan ook belangrijk dat alle belangrijke zaken staan vermeld in deze overeenkomst. Want eenmaal getekend, blijft getekend. In het koopcontract staat:

  • Van wie je het huis koopt;
  • Om welk bedrag het gaat;
  • Per welke datum het huis wordt overgedragen;
  • Optioneel: extra informatie over achterstand aan de woning.

Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden over:

  • Een waarborgsom of bankgarantie;
  • Wat precies bij de woning hoort en wat niet;
  • Recht van overpad, e.d.

Voorlopig koopcontract?

De koopakte is in zoverre voorlopig dat de koper (en verkoper) drie dagen bedenktijd hebben na ondertekening van de akte. Daarnaast nemen zij vaak bepaalde voorwaarden op in de overeenkomst waarmee de (ver)koop ontbonden kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *