Trust services

Wat is de definitie van trust services?

Krachtens de Wet toezicht op trustkantoren worden trust services in Nederland gedefinieerd als:

  • het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap;
  • het ter beschikking stellen van het adres of het postadres aan een doelvennootschap en het verlenen van ‘bijkomende werkzaamheden’;
  • het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen;
  • het optreden als trustee;
  • het aanbieden van een doorstroomvennootschap.

Welke diensten worden verder aangeboden door Nederlandse trustmaatschappijen?

Bijkomende werkzaamheden, of wel ondersteunende diensten die vaak door trustmaatschappijen worden aangeboden, zijn het doen van belastingaangiften, juridisch en secretariele ondersteuning, boekhouding en accounting. Het aanbieden van belastingadviesdiensten in combinatie met trustdiensten is verboden.

De klassieke trust services bestaan ​​uit het leveren van corporate services aan Nederlandse houdster-, financierings- en royaltymaatschappijen. Het is ook gebruikelijk bij de grotere trustmaatschappijen om structured finance, fondsbeheer, real estate planning en private client services voor high net worth individuals aan te bieden.

Hoezo het woord ‘trust’?

De Investopedia-site definieert het begrip trust office als volgt: “Een trust office is een juridische entiteit die optreedt als een fiduciair, agent of trustee namens een natuurlijk persoon of entiteit met het oog op administratie, beheer en de uiteindelijke overdracht van activa aan een belanghebbende partij. Het trustbedrijf fungeert als bewaarder voor trusts, vermogens, bewaargevingen, vermogensbeheer, aandelenoverdracht, registratie als belanghebbende en andere gerelateerde overeenkomsten.” De gegeven definitie geldt ook min of meer voor trustkantoren in Nederland. Dit terwijl de Angelsaksische trust in Nederland vrijwel niet wordt toegepast. In plaats daarvan verwijst het woord ‘trust’ naar de vertrouwensrelatie tussen het trustkantoor en haar cliënten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *