Leasen

Wat is leasen? Leasen (Engels leasing) of een lease is een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker een goed aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de kredietnemer. Leasen is eigenlijk een langdurige vorm van het huren van een vervoersmiddel of goed, met gunstigere voorwaarden …

Hypotheekrenteaftrek

Wat is de hypotheekrenteaftrek? De hypotheekrenteaftrek is een regeling dat je kosten voor de hypotheekrente op je woning in mindering kan brengen op je bruto inkomen. Dit verlaagt het belastbare inkomen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen en heeft als doel dat meer mensen een huis kopen.

Hypotheek

Wat is een hypotheek? Een hypotheek is een lening die je aangaat bij een bank voor de aanschaf van een huis of appartement. Bij het afsluiten van een hypotheek doe je er goed aan te onderzoeken welke hypotheekverstrekker de beste voorwaarden hanteert, zoals looptijd, rente, e.d. Meer weten over jouw mogelijkheden? Vraag dan hypotheekadvies aan.

Verpanden

Bijna iedereen heeft wel eens snel geld nodig voor een grote uitgave of onvoorziene kosten. Als u even geen geld achter de hand heeft maar wel een grote som nodig hebt, zou het verpanden van uw bezittingen wel eens een oplossing kunnen zijn. Op deze manier is het mogelijk veilig geld te lenen, omdat u …

Koopakte

Wat is een koopakte? Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de term koopakte. De koopakte is de koopovereenkomst tussen koper en verkoper van een huis. In het koopcontract staan de afspraken die je als koper maakt met de verkoper. De koopakte is de basis voor de overdracht van het eigendom van de woning. Het …

Wat is online boekhouden?

Online boekhouden is het bijhouden van de uitgaven, ontvangsten en vermogenspositie van een bedrijf via een online boekhoudprogramma. Boekhouden doet men onder andere om overzicht te krijgen in de financiële positie van het bedrijf, inzicht in de winsten en verliezen voor het bedrijf en voor de belastingdienst, afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid …

Wat is HACCP?

De kans is vrij groot dat je niet weet wat de bovenstaande term betekent. Dit maakt dan ook helemaal niet uit, dat gaan we jou namelijk in dit artikel duidelijk maken. Het is een term die staat voor een bepaalde richtlijn. Deze richtlijn is van toepassen op ieder bedrijf dat zich bezighoudt met de bediening …

Wat is factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld en kan hij door met zijn bedrijfsvoering.